top of page

ՏՈՊԻՆԳԱՅԻՆ ՇԵՐՏՈՎ

ՀԱՏԱԿՆԵՐ

Բետոնի հատակի շահագործման ընթացքում բետոնի չամրացված վերին շերտը արագորեն մաշվում է, սկսվում է փոշու ավելացված տարանջատումը, բետոնի ծակոտիները բացվում են, ինչը խոցելի է դարձնում ագրեսիվ նյութերի և վնասակար միկրոօրգանիզմների ներթափանցման համար, ինչը, ի վերջո, հանգեցնում է ծառայության ժամկետի կրճատմանը և կառուցվածքի վաղ քայքայմանը: Տոպինգները նախատեսված են նկարագրված խնդիրները լուծելու համար:

Լրացուցիչ նյութերի հատկությունները ներառում են.

  • Հարվածադիմադրություն - վերացնում կամ նվազեցնում է ճաքերի և չիպսերի, ինչպես նաև բետոնե հատակի մակերեսին այլ մեխանիկական վնասների ռիսկը:

  • Մաշվածության դիմադրություն - մի քանի անգամ ավելացնում է մակերեսի ծառայության ժամկետը:

  • Դեկորատիվ տեսք - գրեթե անսահմանափակ քանակությամբ գունային լուծումներ։

  • Լույսի արտացոլումը - Բաց երանգների տոպինգն արտացոլում է  լույսը ՝ օգնելով նվազեցնել լուսավորության ծախսերը:

  • Քիմիական պասիվություն - Տոպինգը գործնականում չի արձագանքում քիմիապես ակտիվ նյութերի հետ, բայց դրանց առկայությունն անցանկալի է:

  • Հիգիենիա - մակերեսը ունի բավականին խիտ կառուցվածք ՝ բացառելով փոշու առաջացումը:

  • Մեկուսացում - ծածկույթի կառուցվածքն ունի հակաստատիկ հատկություններ:

Տոպինգային հատակներն օգտագործվում են ծանր բեռնիչ սարքավորումներով արդյունաբերական տարածքներում, պահեստներում, առևտրի կենտրոններում, ավտոկայանատեղերում և այլ արտադրական եվ պահեստային տարածքներում:

bottom of page